XE KHÁCH VIETBUS | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH VIETBUS

XE KHÁCH VIETBUS - Các tuyến xe

Địa chỉ: 284 Giải Phóng, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0436272727

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH VIETBUS
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0436272727
2 chuyến/ngày
 • Giường đôi 54 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
2 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Hà Nội – Lào Cai
0436272727
4 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Hà Nội – Lào Cai
0436272727
2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
4 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Hà Nội – Yên Bái
0436272727
2 chuyến/ngày
 • Giường đôi 54 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
5 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0436272727
43 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Nước ... xe khách XE KHÁCH VIETBUS
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Thái Bình xe khách XE KHÁCH VIETBUS
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 2 giờ 15 phút
6 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Hà Nam – Thái Bình
0436272727
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có điều hoà
7 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Phú Thọ – Hà Nội
0436272727
2 chuyến/ngày
 • Giường đôi 54 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
8 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Lào Cai – Hà Nội
0436272727
3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Lào Cai – Hà Nội
0436272727
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Lào Cai – Thái Bình
0436272727
2 chuyến/ngày
 • Giường đôi 54 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
11 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Yên Bái – Hà Nội
0436272727
2 chuyến/ngày
 • Giường đôi 54 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
12 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Vĩnh Phúc – Thái Bình
0436272727
4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hoà
13 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
0436272727
61 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Thái Bình xe khách XE KHÁCH VIETBUS
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước ... xe khách XE KHÁCH VIETBUS
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 2 giờ 15 phút
14 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Thái Bình – Hà Nam
0436272727
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có điều hoà
15 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Thái Bình – Lào Cai
0436272727
2 chuyến/ngày
 • Giường đôi 54 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
16 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Thái Bình – Vĩnh Phúc
0436272727
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hoà
 
Nhấn Esc để thoát