XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT

XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT - Các tuyến xe

Địa chỉ: 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0633823151 - 0979795555

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT
Tuyến: Đà Nẵng – Quảng Ngãi
0633823151
0979795555

1 chuyến/ngày
 • Giường Nằm 40 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
2 XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT
Tuyến: Đà Nẵng – Bình Định
0633823151
0979795555

1 chuyến/ngày
 • Giường Nằm 40 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
3 XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT
Tuyến: Đà Nẵng – Phú Yên
0633823151
0979795555

1 chuyến/ngày
 • Giường Nằm 40 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
4 XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT
Tuyến: Đà Nẵng – Lâm Đồng
0633823151
0979795555

1 chuyến/ngày
 • Giường Nằm 40 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
5 XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT
Tuyến: Quảng Ngãi – Đà Nẵng
0633823151
0979795555

1 chuyến/ngày
 • Giường Nằm 40 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
6 XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT
Tuyến: Bình Định – Đà Nẵng
0633823151
0979795555

1 chuyến/ngày
 • Giường Nằm 40 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
7 XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT
Tuyến: Phú Yên – Đà Nẵng
0633823151
0979795555

1 chuyến/ngày
 • Giường Nằm 40 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
8 XE KHÁCH THANH THỦY - ĐÀ LẠT
Tuyến: Lâm Đồng – Đà Nẵng
0633823151
0979795555

1 chuyến/ngày
 • Giường Nằm 40 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát