XE KHÁCH Ô HÔ | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH Ô HÔ

XE KHÁCH Ô HÔ - Các tuyến xe

Địa chỉ: Số 01 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 02252211666 - 0974989989

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH Ô HÔ
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hà Nội – Hải Phòng
02252211666
0974989989

23 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
2 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hà Nội – Hải Phòng
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có Điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát
3 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hà Nội – Hải Phòng
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
4 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hà Nội – Hải Phòng
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có Điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
5 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hà Nội – Hải Phòng
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có Điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
6 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
7 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát
8 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát
9 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
10 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

22 chuyến/ngày
 • xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
11 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Quảng Ninh
02252211666
0974989989

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
12 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Quảng Ninh – Hải Phòng
02252211666
0974989989

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi
 • Có Điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
 
Nhấn Esc để thoát