XE KHÁCH HÀO HƯƠNG | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH HÀO HƯƠNG

XE KHÁCH HÀO HƯƠNG - Các tuyến xe

Địa chỉ: Thị trấn Triệu Sơn , Thanh Hóa
Điện thoại: 02373867139 - 02373566027

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373867139
02373566027

12 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
2 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373867139
02373566027

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Hải Phòng – Thanh Hóa
02373867139
02373566027

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373867139
02373566027

12 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373867139
02373566027

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02373867139
02373566027

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Nghệ An
02373867139
02373566027

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Nghệ An – Thanh Hóa
02373867139
02373566027

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát