XE KHÁCH CÁT LỢI | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH CÁT LỢI

XE KHÁCH CÁT LỢI - Các tuyến xe

Địa chỉ: Nho Quan , Ninh Bình
Điện thoại: 01692003388

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH CÁT LỢI
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH CÁT LỢI
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
01692003388
4 chuyến/ngày
  • Xe ghế ngồi 29 chỗ
  • Nước mát và khăn lạnh
2 XE KHÁCH CÁT LỢI
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
01692003388
1 chuyến/ngày
  • Xe ghế ngồi 29 chỗ
  • Nước mát và khăn lạnh
3 XE KHÁCH CÁT LỢI
Tuyến: Ninh Bình – Hà Nội
01692003388
2 chuyến/ngày
  • Xe ghế ngồi 29 chỗ
  • Nước mát và khăn lạnh
4 XE KHÁCH CÁT LỢI
Tuyến: Ninh Bình – Hà Nội
01692003388
1 chuyến/ngày
  • Xe ghế ngồi 29 chỗ
  • Nước mát và khăn lạnh
 
Nhấn Esc để thoát