CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH | Giá vé, lịch trình, số điện thoại CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH

CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH - Các tuyến xe

Địa chỉ: 167 Phố Trần Thái Tông , P.Trần Hưng Đạo , TP.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273831480 - 02273641599

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

22 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
2 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

9 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Tuyên Quang – Thái Bình
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Lạng Sơn – Thái Bình
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Nguyên – Thái Bình
02273831480
02273641599

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Yên Bái – Thái Bình
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 50 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
13 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Sơn La – Thái Bình
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hòa Bình – Thái Bình
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
15 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273831480
02273641599

22 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
16 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
17 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273831480
02273641599

9 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
18 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
19 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
20 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273831480
02273641599

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
21 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
22 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
23 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Tuyên Quang
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
24 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Lạng Sơn
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
25 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Thái Nguyên
02273831480
02273641599

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
26 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Yên Bái
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 50 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
27 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Sơn La
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
28 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hòa Bình
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
29 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Kon Tum
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 50 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
30 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Đắk Lắk
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
    1 2      
Nhấn Esc để thoát