CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN | Giá vé, lịch trình, số điện thoại CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN - Các tuyến xe

Địa chỉ: P.Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803855685

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Hải Phòng – Thái Nguyên
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
2 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Hải Phòng – Thái Nguyên
02803855685
2 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
3 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Hải Phòng – Thái Bình
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
4 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Phú Thọ – Thái Nguyên
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Tuyên Quang – Thái Nguyên
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Thái Nguyên – Phú Thọ
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Thái Nguyên – Tuyên Quang
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • có nước uống
 • Có điều hòa
8 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Thái Nguyên – Bắc Ninh
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Thái Nguyên – Hải Dương
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Bắc Ninh – Thái Nguyên
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 CÔNG TY CP VT THÁI NGUYÊN
Tuyến: Hải Dương – Thái Nguyên
02803855685
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát