Bắt xe khách Thanh Hóa đi Hà Nội, xe khách Thanh Hóa Hà Nội
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách

Danh sách các xe khách chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội

STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0438641637
0983651722

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
2 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373854385
0936485299

6 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373854385
0936485299

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
5 XE KHÁCH THÀNH THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912165151
0964022133

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 XE KHÁCH THÀNH THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912165151
0964022133

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 43 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 XE KHÁCH TUẤN PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373873398
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
8 XE KHÁCH HÙNG CƯỜNG - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0982833806
0984424908

7 chuyến/ngày
 • Xe 47 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
9 XE KHÁCH HÙNG THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373870027
9 chuyến/ngày
 • Xe 35 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
10 XE KHÁCH HÙNG THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373870027
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
11 XE KHÁCH KẾ THOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904693439
1 chuyến/ngày
 • Xe 30 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH KẾ THOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904693439
1 chuyến/ngày
 • Xe 30 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
13 XE KHÁCH SÂM HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373831909
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
14 XE KHÁCH CHUNG GIÁP
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0916984984
0948025025

1 chuyến/ngày
 • Xe giường năm 41 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
15 XE KHÁCH CHUNG GIÁP
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373683999
0916984984

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
16 XE KHÁCH HẢI HÀ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0968106651
0968106652

3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
17 XE KHÁCH HÙNG HOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373833545
0168383855

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
18 XE KHÁCH TIẾN TIẾN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373627777
0978433533

5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
19 XE KHÁCH TIẾN TIẾN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373627777
0978433533

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
20 XE KHÁCH HẢI HẠNH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0976874577
5 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
21 XE KHÁCH TIẾN PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373878031
0913029267
0919333675

12 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
22 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373867139
0373566027

12 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
23 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373867139
0373566027

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
24 XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0973737778
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 - 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
25 XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0973737778
5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 - 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
26 XE KHÁCH CÔNG THOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904864469
0906215919

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
27 XE KHÁCH CÔNG THOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904864469
0906215919

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
28 XE KHÁCH NGỌC SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0942913999
0942914999

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
29 XE KHÁCH HÀ HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373883090
0933868468

3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
30 XE KHÁCH KHIÊM OANH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0949130606
0949130515

5 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
31 XE KHÁCH KHIÊM OANH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0949130606
0949130515

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
32 XE KHÁCH GIÁP THU
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912171444
0985147325

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 40 chỗ
 • Có điều hòa
33 XE KHÁCH LINH PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0945089456
0373600666

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Có điều hòa
34 XE KHÁCH VĨNH QUANG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373207777
0934271291

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
35 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
36 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
37 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373866699
0943077111

4 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
38 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
39 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373866699
0943077111

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 34 - 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
40 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
41 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373839123
0982 184 001

9 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 - 43 chỗ
 • Có điều hòa
42 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373839123
0982 184 001

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
43 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0373839123
0982 184 001

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
44 XE KHÁCH HÀ TÙNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0512603711
0979740085

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
45 XE KHÁCH GIANG THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0936814999
0904560555

5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
46 XE KHÁCH GIANG THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0936814999
0904560555

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
47 XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912014698
0989846068

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
48 XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912014698
0989846068

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
49 XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912014698
0989846068

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
50 XE KHÁCH ANH KHOA - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0978865123
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
51 XE KHÁCH CAO KIM
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0947225289
01695463388
01648651368

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
52 XE KHÁCH DŨNG LỰ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0917847004
0944877828

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
53 XE KHÁCH HÀ VINH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0916882019
0983067069

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
54 XE KHÁCH HẢI HIỀN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0916222099
0916555088

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
55 XE KHÁCH KHÁNH DUY
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0918051415
0918051315

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
56 XE KHÁCH QUẢNG MẬN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0932313932
0932313936
0932313931

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 

Thông tin tuyến đường Thanh Hóa – Hà Nội

Thanh Hóa
Hà Nội
Lộ trình dài nhất / Ngắn nhất:
240 km / 150 km
Khởi hành sớm nhất / Muộn nhất:
2:00 / 18:00
Thời gian hành trình dài nhất/Ngắn nhất:
7 giờ  / 3 giờ
Giá vé cao nhất / Thấp nhất :
125 000 vnđ/vé / 60 000 vnđ/vé

Danh sách các xe khách chạy cùng tuyến Thanh Hóa – Hà Nội

Nhấn Esc để thoát