bảng giá vé xe của xe khách XE KHÁCH XUÂN TRUYỀN đi các tỉnh

XE KHÁCH XUÂN TRUYỀN - Bảng giá

Địa chỉ: Quảng Bình
Điện thoại: 02323514190 - 01278982555

Điểm đi
Điểm đến
BẢNG GIÁ XE KHÁCH XUÂN TRUYỀN
STT Tuyến đường Bến đi Bến đến Cự ly (km) Thời gian Giá vé
1 TP Hồ Chí Minh – Quảng Bình Bến Xe Miền Đông xe khách Bến xe Ba Đồn xe khách 1266 28 giờ 550 000
2 Quảng Bình – TP Hồ Chí Minh Bến xe Ba Đồn xe khách Bến Xe Miền Đông xe khách 1266 28 giờ 550 000
 
Tra cứu vé xe trực tuyến

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách