XN VTHK THÁI THỤY | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XN VTHK THÁI THỤY

XN VTHK THÁI THỤY - Các tuyến xe

Địa chỉ: Khu 5 Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Điện thoại: 0903417593

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XN VTHK THÁI THỤY
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XN VTHK THÁI THỤY
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0903417593
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Điều hòa
2 XN VTHK THÁI THỤY
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0903417593
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Điều hòa
3 XN VTHK THÁI THỤY
Tuyến: Hải Phòng – Thái Bình
0903417593
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Điều hòa
4 XN VTHK THÁI THỤY
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
0903417593
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Điều hòa
5 XN VTHK THÁI THỤY
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
0903417593
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Điều hòa
6 XN VTHK THÁI THỤY
Tuyến: Thái Bình – Hải Phòng
0903417593
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát