XE KHÁCH PHÚC XUYÊN | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH PHÚC XUYÊN

XE KHÁCH PHÚC XUYÊN - Các tuyến xe

Địa chỉ: Tổ 7,Khu I , Yên Thanh , Uông Bí , Quảng Ninh
Điện thoại: 02033663366 - 02033662662

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Hà Nội – Quảng Ninh
02033663366
02033662662

12 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
2 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Hà Nội – Bắc Ninh
02033663366
02033662662

12 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
3 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Hà Nội – Hải Dương
02033663366
02033662662

12 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
4 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Lào Cai – Quảng Ninh
02033663366
02033662662

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Lào Cai – Quảng Ninh
02033663366
02033662662

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Quảng Ninh – Hà Nội
02033663366
02033662662

13 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước Uống
7 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Quảng Ninh – Hà Nội
02033663366
02033662662

13 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước Uống
8 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Quảng Ninh – Lào Cai
02033663366
02033662662

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Quảng Ninh – Lào Cai
02033663366
02033662662

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Quảng Ninh – Nghệ An
02033663366
02033662662

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 XE KHÁCH PHÚC XUYÊN
Tuyến: Nghệ An – Quảng Ninh
02033663366
02033662662

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát