XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO

XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO - Các tuyến xe

Địa chỉ: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363767677 - 0913875938

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
2 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
3 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Quảng Ngãi
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
4 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Bình Định
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
5 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Phú Yên
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
6 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Khánh Hòa
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
7 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Ninh Thuận
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
8 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Bình Thuận
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
9 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Quảng Ngãi – Đà Nẵng
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
10 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Bình Định – Đà Nẵng
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
11 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Phú Yên – Đà Nẵng
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát