XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN

XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN - Các tuyến xe

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0988 212 281

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN
Tuyến: Thái Nguyên – Vĩnh Phúc
0988 212 281
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
2 XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN
Tuyến: Thái Nguyên – Quảng Ninh
0988 212 281
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN
Tuyến: Thái Nguyên – Hòa Bình
0988 212 281
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN
Tuyến: Vĩnh Phúc – Thái Nguyên
0988 212 281
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN
Tuyến: Quảng Ninh – Thái Nguyên
0988 212 281
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Có điều hòa
6 XE KHÁCH MẠNH HÀ - THÁI NGUYÊN
Tuyến: Hòa Bình – Thái Nguyên
0988 212 281
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • có nước uống
 • có điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát