XE KHÁCH MAI LUY | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH MAI LUY

XE KHÁCH MAI LUY - Các tuyến xe

Địa chỉ: Cao Bằng
Điện thoại: 0913252888 - 0962377272

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH MAI LUY
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH MAI LUY
Tuyến: Hà Nội – Cao Bằng
0913252888
0962377272

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uồng
2 XE KHÁCH MAI LUY
Tuyến: Hà Nội – Cao Bằng
0913252888
0962377272

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uồng
3 XE KHÁCH MAI LUY
Tuyến: Cao Bằng – Hà Nội
0913252888
0962377272

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uồng
4 XE KHÁCH MAI LUY
Tuyến: Cao Bằng – Hà Nội
0913252888
0962377272

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uồng
 
Nhấn Esc để thoát