XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS

XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS - Các tuyến xe

Địa chỉ: 292, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02839292929 - 0985292929

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Hà Nội – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn 5 bữa
2 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Hà Nội
02839292929
0985292929

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn 5 bữa
3 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng
02839292929
0985292929

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
4 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Quảng Ngãi
02839292929
0985292929

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
5 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
02839292929
0985292929

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
6 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Thuận
02839292929
0985292929

15 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
7 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đồng Tháp
02839292929
0985292929

16 chuyến/ngày
 • Xe ghế 30 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
8 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Vũng Tàu
02839292929
0985292929

43 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bến Xe Miền Tây xe khách XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Vũng Tàu xe khách XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 3 giờ
9 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Vĩnh Long
02839292929
0985292929

13 chuyến/ngày
 • Xe ghế 30 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
10 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bạc Liêu
02839292929
0985292929

6 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
11 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
12 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Đà Nẵng – Quảng Ngãi
02839292929
0985292929

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
13 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Đà Nẵng – Bình Định
02839292929
0985292929

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
14 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Đà Nẵng – Đắk Lắk
02839292929
0985292929

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
15 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Quảng Ngãi – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
16 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Quảng Ngãi – Đà Nẵng
02839292929
0985292929

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
17 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Bình Định – Đà Nẵng
02839292929
0985292929

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
18 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Đắk Lắk – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
19 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Đắk Lắk – Đà Nẵng
02839292929
0985292929

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bao ăn
20 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Bình Thuận – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

17 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
21 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Đồng Tháp – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

17 chuyến/ngày
 • Xe ghế 30 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
22 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Vũng Tàu – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

43 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bến Xe Vũng Tàu xe khách XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Miền Tây xe khách XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 3 giờ
23 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Kiên Giang – Kiên Giang
02839292929
0985292929

18 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
24 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Kiên Giang – Kiên Giang
02839292929
0985292929

16 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
25 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Vĩnh Long – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

13 chuyến/ngày
 • Xe ghế 30 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
26 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Vĩnh Long – Bạc Liêu
02839292929
0985292929

5 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
27 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Bạc Liêu – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

5 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
28 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Bạc Liêu – Vĩnh Long
02839292929
0985292929

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
29 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Cà Mau – TP Hồ Chí Minh
02839292929
0985292929

6 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
30 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: Cà Mau – Vĩnh Long
02839292929
0985292929

6 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
    1 2      
Nhấn Esc để thoát