XE KHÁCH HƯNG THÀNH | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH HƯNG THÀNH

XE KHÁCH HƯNG THÀNH - Các tuyến xe

Địa chỉ: Số 287 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 1900636512 - 02436337575 - 02436337614

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH HƯNG THÀNH
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
1900636512
02436337575
02436337614

3 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
2 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Lào Cai
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
3 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Hà Giang
1900636512
02436337575
02436337614

3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Lai Châu
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
5 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Tuyên Quang
1900636512
02436337575
02436337614

3 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
6 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Bắc Kạn
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
7 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Bắc Kạn
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
8 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Nguyên
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
9 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Yên Bái
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
10 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Sơn La
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Sơn La
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Sơn La
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
13 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Sơn La
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Sơn La
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
15 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Vĩnh Phúc
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
16 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Hòa Bình
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
17 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Hòa Bình
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
18 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Hòa Bình
1900636512
02436337575
02436337614

2 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
19 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Thừa Thiên Huế
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Có thức ăn
20 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Điện Biên
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
21 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Thừa Thiên Huế
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe 45 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
22 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Phú Thọ – Hà Nội
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
23 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Phú Thọ – Hà Giang
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
24 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Phú Thọ – Hà Giang
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
25 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Phú Thọ – Tuyên Quang
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
26 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Phú Thọ – Yên Bái
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
27 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Lào Cai – Hà Nội
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
28 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Lào Cai – Yên Bái
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
29 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Giang – Hà Nội
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
30 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Giang – Hà Nội
1900636512
02436337575
02436337614

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
    1 2 3      
Nhấn Esc để thoát