XE KHÁCH HOÀNG LONG | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH HOÀNG LONG

XE KHÁCH HOÀNG LONG - Các tuyến xe

Địa chỉ: Số 05 Phạm Ngũ Lão,P. Lương Khánh Thiện, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 02253920920

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH HOÀNG LONG
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Hà Nội – Lạng Sơn
02253920920
0 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
2 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Hà Nội – Thái Nguyên
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 39 chỗ
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
4 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Thái Nguyên
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Quảng Ninh
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 39 chỗ
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
6 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Quảng Ninh
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 39 chỗ
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
7 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Đà Nẵng – Lạng Sơn
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Đà Nẵng – Bắc Giang
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Đà Nẵng – Bắc Ninh
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Đà Nẵng – Quảng Trị
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Đà Nẵng – Đồng Nai
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Đà Nẵng – Long An
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
13 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Đà Nẵng – Cần Thơ
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Lạng Sơn – Hà Nội
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
15 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Lạng Sơn – Đà Nẵng
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
16 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Lạng Sơn – Cần Thơ
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
17 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Thái Nguyên – Hà Nội
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
18 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Thái Nguyên – TP Hồ Chí Minh
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
19 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Quảng Ninh – TP Hồ Chí Minh
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
20 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Quảng Ninh – TP Hồ Chí Minh
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
21 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Bắc Giang – Đà Nẵng
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
22 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Bắc Ninh – Đà Nẵng
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
23 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Quảng Trị – Đà Nẵng
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
24 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Đồng Nai – Đà Nẵng
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
25 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Long An – Đà Nẵng
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
26 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Cần Thơ – Hà Nội
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
27 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Cần Thơ – Đà Nẵng
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
28 XE KHÁCH HOÀNG LONG
Tuyến: Cần Thơ – Lạng Sơn
02253920920
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát