XE KHÁCH HÀ SƠN | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH HÀ SƠN

XE KHÁCH HÀ SƠN - Các tuyến xe

Địa chỉ: Tòa nhà N2 đường Trần Bình, Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0986716262 - 02143833567 - 0433626262

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH HÀ SƠN
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
2 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
3 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
4 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Lào Cai
0986716262
02143833567
0433626262

5 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Yên Bái
0986716262
02143833567
0433626262

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
6 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Hòa Bình
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
7 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
8 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Nghệ An
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
9 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Hà Tĩnh
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
10 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Phú Thọ – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
11 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Lào Cai – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

8 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Lào Cai – Hòa Bình
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
13 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Lào Cai – Thanh Hóa
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
14 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Lào Cai – Nghệ An
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 38 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
15 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Lào Cai – Hà Tĩnh
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Ghế nằm 36 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
16 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Lào Cai – Hà Tĩnh
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
17 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Yên Bái – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
18 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hòa Bình – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
19 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hòa Bình – Lào Cai
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
20 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
21 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Lào Cai
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
22 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Nghệ An – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
23 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Nghệ An – Lào Cai
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 38 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
24 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Tĩnh – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
25 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Tĩnh – Lào Cai
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Ghế nằm 36 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
26 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Tĩnh – Lào Cai
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
 
Nhấn Esc để thoát