XE KHÁCH ĐỨC HIẾU | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH ĐỨC HIẾU

XE KHÁCH ĐỨC HIẾU - Các tuyến xe

Địa chỉ: Hà Nội
Điện thoại: 0985898377 - 0917897324

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH ĐỨC HIẾU
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH ĐỨC HIẾU
Tuyến: Hà Nội – Hòa Bình
0985898377
0917897324

3 chuyến/ngày
  • Xe ghế ngồi 29 chỗ
  • Nước mát và khăn lạnh
2 XE KHÁCH ĐỨC HIẾU
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0985898377
0917897324

3 chuyến/ngày
  • Xe ghế ngồi 29 chỗ
  • Nước mát và khăn lạnh
3 XE KHÁCH ĐỨC HIẾU
Tuyến: Hòa Bình – Hà Nội
0985898377
0917897324

3 chuyến/ngày
  • Xe ghế ngồi 29 chỗ
  • Nước mát và khăn lạnh
4 XE KHÁCH ĐỨC HIẾU
Tuyến: Ninh Bình – Hà Nội
0985898377
0917897324

2 chuyến/ngày
  • Xe ghế ngồi 29 chỗ
  • Nước mát và khăn lạnh
 
Nhấn Esc để thoát