XE KHÁCH ĐẠI PHÁT | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH ĐẠI PHÁT

XE KHÁCH ĐẠI PHÁT - Các tuyến xe

Địa chỉ: 536 Trương Định , Tân Mai , Hoàng Mai , Hà Nội
Điện thoại: 0438641637 - 0983651722

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Đà Nẵng
0438641637
0983651722

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
2 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Lào Cai
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 39 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Quảng Ninh
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Quảng Ninh
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Quảng Ninh
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Quảng Ninh
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0438641637
0983651722

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Đà Nẵng – Hà Nội
0438641637
0983651722

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Lào Cai – Hà Nội
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 39 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Quảng Ninh – Hà Nội
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Quảng Ninh – Hà Nội
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
13 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Quảng Ninh – Hà Nội
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Quảng Ninh – Hà Nội
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
15 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0438641637
0983651722

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
16 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát