XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH

XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH - Các tuyến xe

Địa chỉ: Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
Điện thoại: 0976929598

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0976929598
1 chuyến/ngày
 • Xe 16 chỗ
 • Khăn lạnh
 • Nước uống
 • Wifi
2 XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
Tuyến: Bắc Giang – Nam Định
0976929598
2 chuyến/ngày
 • Xe 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Wifi
3 XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
Tuyến: Bắc Giang – Thái Bình
0976929598
2 chuyến/ngày
 • Xe 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Wifi
4 XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
Tuyến: Bắc Ninh – Thái Bình
0976929598
2 chuyến/ngày
 • Xe 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Wifi
5 XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
Tuyến: Nam Định – Bắc Giang
0976929598
2 chuyến/ngày
 • Xe 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Wifi
6 XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
0976929598
1 chuyến/ngày
 • Xe 16 chỗ
 • Khăn lạnh
 • Nước uống
 • Wifi
7 XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Bắc Giang
0976929598
2 chuyến/ngày
 • Xe 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Wifi
8 XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
Tuyến: Thái Bình – Bắc Ninh
0976929598
2 chuyến/ngày
 • Xe 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Wifi
 
Nhấn Esc để thoát