XE KHÁCH BẮC SƠN | Giá vé, lịch trình, số điện thoại XE KHÁCH BẮC SƠN

XE KHÁCH BẮC SƠN - Các tuyến xe

Địa chỉ: Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 02123551558 - 02123551559

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA XE KHÁCH BẮC SƠN
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Hà Nội – Sơn La
02123551558
02123551559

10 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nuớc uống
 • Có điều hoà
2 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Hưng Yên – Sơn La
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Hà Nam – Sơn La
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Sơn La – Hà Nội
02123551558
02123551559

10 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nuớc uống
 • Có điều hoà
5 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Sơn La – Hưng Yên
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Sơn La – Hà Nam
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Sơn La – Vĩnh Phúc
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Sơn La – Quảng Ninh
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường năm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Sơn La – Hải Dương
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường năm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Sơn La – Nam Định
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Sơn La – Thái Bình
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ Có nước uống
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Vĩnh Phúc – Sơn La
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
13 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Quảng Ninh – Sơn La
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường năm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Quảng Ninh – Hải Dương
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường năm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
15 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Hải Dương – Sơn La
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường năm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
16 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Hải Dương – Quảng Ninh
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường năm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
17 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Nam Định – Sơn La
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
18 XE KHÁCH BẮC SƠN
Tuyến: Thái Bình – Sơn La
02123551558
02123551559

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ Có nước uống
 • Có điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát