bảng giá vé xe của xe khách XE KHÁCH SINH THÀNH đi các tỉnh

XE KHÁCH SINH THÀNH - Bảng giá

Địa chỉ: Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033723969 - 02033935935 - 0915446929

Điểm đi
Điểm đến
BẢNG GIÁ XE KHÁCH SINH THÀNH
STT Tuyến đường Bến đi Bến đến Cự ly (km) Thời gian Giá vé
1 Hà Nội – Quảng Ninh Bến Xe Giáp Bát xe khách Bến xe Trung tâm Thị Xã Cẩm Phả xe khách 185 3 giờ 30 phút 100 000
2 Quảng Ninh – Hà Nội Bến xe Trung tâm Thị Xã Cẩm Phả xe khách Bến Xe Giáp Bát xe khách 185 3 giờ 30 phút 100 000
 
Tra cứu vé xe trực tuyến

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách