HTX VT ĐỒNG TÂM | Giá vé, lịch trình, số điện thoại HTX VT ĐỒNG TÂM

HTX VT ĐỒNG TÂM - Các tuyến xe

Địa chỉ: Thị trấn Bình Lục , Hà Nam
Điện thoại: 0942122343

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA HTX VT ĐỒNG TÂM
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Hà Nội – Hà Nam
0942122343
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
2 HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nam
0942122343
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
3 HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Hà Nam – Hà Nội
0942122343
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
4 HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Hà Nam – Hải Phòng
0942122343
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
5 HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Hà Nam – Thái Nguyên
0942122343
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
6 HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Hà Nam – Bình Dương
0942122343
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 39 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
7 HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Thái Nguyên – Hà Nam
0942122343
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
8 HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Bình Dương – Hà Nam
0942122343
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 39 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 
Nhấn Esc để thoát