DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN | Giá vé, lịch trình, số điện thoại DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN

DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN - Các tuyến xe

Địa chỉ: Thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình
Điện thoại: 02273827040 - 0904870126

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
2 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
3 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Hải Phòng – Thái Bình
02273827040
0904870126

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
4 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Thái Nguyên – Thái Bình
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
5 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Quảng Ninh – Thái Bình
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
6 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Quảng Ninh – Thái Bình
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
7 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
8 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Thái Bình – Hà Nội
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
9 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Thái Bình – Hải Phòng
02273827040
0904870126

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
10 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Thái Bình – Thái Nguyên
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
11 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Thái Bình – Quảng Ninh
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
12 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Thái Bình – Quảng Ninh
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát