bảng giá vé xe của xe khách XE KHÁCH ĐỨC PHÚC đi các tỉnh

XE KHÁCH ĐỨC PHÚC - Bảng giá

Địa chỉ: Tiên Yên , Quảng Ninh
Điện thoại: 02033741879 - 01232288389

Điểm đi
Điểm đến
BẢNG GIÁ XE KHÁCH ĐỨC PHÚC
STT Tuyến đường Bến đi Bến đến Cự ly (km) Thời gian Giá vé
1 Hà Nội – Quảng Ninh Bến Xe Mỹ Đình xe khách Bến xe Cửa Ông xe khách 192 4 giờ 27 phút 110 000
2 Hà Nội – Quảng Ninh Bến Xe Mỹ Đình xe khách Bến xe Trung tâm Thị Xã Cẩm Phả xe khách 192 4 giờ 12 phút 100 000
3 Hà Nội – Bắc Ninh Bến Xe Mỹ Đình xe khách Quế Võ xe khách 60 1 giờ 9 phút 40 000
4 Quảng Ninh – Hà Nội Bến xe Cửa Ông xe khách Bến Xe Mỹ Đình xe khách 192 4 giờ 33 phút 110 000
5 Quảng Ninh – Hà Nội Bến xe Trung tâm Thị Xã Cẩm Phả xe khách Bến Xe Mỹ Đình xe khách 192 4 giờ 18 phút 100 000
6 Bắc Ninh – Hà Nội Quế Võ xe khách Bến Xe Mỹ Đình xe khách 157.428571428571428571428571428571428571 1 giờ 9 phút 40 000
 
Tra cứu vé xe trực tuyến

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách