CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG | Giá vé, lịch trình, số điện thoại CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG

CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG - Các tuyến xe

Địa chỉ: Số 167A, đường Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang.
Điện thoại: 02043854245

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Hà Nội – Bắc Giang
02043854245
26 chuyến/ngày
 • Xe 29 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước mát khăn lạnh.
2 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Hà Nội – Bắc Giang
02043854245
12 chuyến/ngày
 • Xe 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát
3 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Hà Nội – Bắc Giang
02043854245
25 chuyến/ngày
 • Xe 29 và 34 chỗ
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát
4 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Hà Nội – Bắc Giang
02043854245
39 chuyến/ngày
 • Xe Samco 34 chỗ
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
 • Bến Xe Gia Lâm xe khách CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Lục Ngạn xe khách CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 2 giờ 20 phút
5 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Hải Phòng – Bắc Giang
02043854245
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Hải Phòng – Bắc Giang
02043854245
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Bắc Kạn – Bắc Giang
02043854245
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 29 chỗ
 • Máy lạnh
 • Có nước uống
8 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Bắc Giang – Hà Nội
02043854245
26 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao 29 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước khăn lạnh
9 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Bắc Giang – Hà Nội
02043854245
12 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát
10 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Bắc Giang – Hà Nội
02043854245
25 chuyến/ngày
 • Xe 29 và 35 chỗ
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh.
11 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Bắc Giang – Hà Nội
02043854245
38 chuyến/ngày
 • Xe Samco 34 chỗ
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Lục Ngạn xe khách CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Gia Lâm xe khách CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 2 giờ 20 phút
12 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Bắc Giang – Hải Phòng
02043854245
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
13 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Bắc Giang – Hải Phòng
02043854245
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Bắc Giang – Bắc Kạn
02043854245
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 29 chỗ
 • Máy lạnh
 • Nước uống
 
Nhấn Esc để thoát