CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ | Giá vé, lịch trình, số điện thoại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ - Các tuyến xe

Địa chỉ: Số nhà 818, đường Hùng Vương, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 02103863920

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Hải Phòng – Vĩnh Phúc
02103863920
4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
2 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Phú Thọ – Bắc Giang
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Phú Thọ – Bắc Giang
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Phú Thọ – Hòa Bình
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Phú Thọ – Thái Bình
02103863920
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Phú Thọ – Thái Bình
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Phú Thọ – Thanh Hóa
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Phú Thọ – Thanh Hóa
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Phú Thọ – Thanh Hóa
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Vĩnh Phúc – Hải Phòng
02103863920
4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Bắc Giang – Phú Thọ
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Bắc Giang – Phú Thọ
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
13 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Hòa Bình – Phú Thọ
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Thái Bình – Phú Thọ
02103863920
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
15 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Thái Bình – Phú Thọ
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 460chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
16 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Thanh Hóa – Phú Thọ
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
17 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Thanh Hóa – Phú Thọ
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
18 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ
Tuyến: Thanh Hóa – Phú Thọ
02103863920
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát