CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG | Giá vé, lịch trình, số điện thoại CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG

CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG - Các tuyến xe

Địa chỉ: Số 279 Trần Nguyên Hãn , Lê Chân , Hải Phòng
Điện thoại: 02253856275

Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách
DANH SÁCH TUYẾN VẬN CHUYỂN CỦA CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hà Nội – Hải Phòng
02253856275
4 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
2 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02253856275
4 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
3 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Quảng Ninh
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
4 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Nam Định
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
5 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Nam Định
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
6 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Nam Định
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
7 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Thái Bình
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
8 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Ninh Bình
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa máy lạnh
 • Khăn lạnh và nước mát
9 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Thanh Hóa
02253856275
4 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
10 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Thanh Hóa
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
11 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Thanh Hóa
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
12 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Thanh Hóa
02253856275
2 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
13 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Thanh Hóa
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
14 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Quảng Ninh – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
15 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Nam Định – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
16 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Nam Định – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
17 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Nam Định – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
18 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thái Bình – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
19 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Ninh Bình – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
20 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
4 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
21 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
2 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
22 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
23 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
24 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 
Nhấn Esc để thoát