Bến xe khách Đà Nẵng | Thông tin, lịch trình các tuyến xe đi và đến tại Bến xe khách Đà Nẵng

Bến xe khách Đà Nẵng - Các tuyến xe

Địa chỉ: Phường Hòa An, Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Điểm đến
Bến đến
Ngày đi
Số khách
Danh sách các tuyến xe khởi hành từ Bến xe khách Đà Nẵng
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ) Quầy vé
1 XE KHÁCH NGỌC ÁNH HÀ NỘI
Tuyến: Đà Nẵng – Thái Nguyên
0913469797
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
2 XE KHÁCH DIÊN HỒNG
Tuyến: Đà Nẵng – Gia Lai
02362465280
6 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
3 XE KHÁCH VŨ LỘC
Tuyến: Đà Nẵng – Hà Nội
0905179710
0909074810

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
4 XE KHÁCH VẠN LỤC TÙNG
Tuyến: Đà Nẵng – Hải Phòng
0915363377
2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
5 XE KHÁCH VẠN LỤC TÙNG
Tuyến: Đà Nẵng – Hưng Yên
0915363377
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
6 XE KHÁCH VẠN LỤC TÙNG
Tuyến: Đà Nẵng – Quảng Ninh
0915363377
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
7 XE KHÁCH VẠN LỤC TÙNG
Tuyến: Đà Nẵng – Hải Dương
0915363377
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
8 XE KHÁCH VẠN LỤC TÙNG
Tuyến: Đà Nẵng – Nam Định
0915363377
2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
9 XE KHÁCH VẠN LỤC TÙNG
Tuyến: Đà Nẵng – Thái Bình
0915363377
2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
10 XE KHÁCH VẠN LỤC TÙNG
Tuyến: Đà Nẵng – Ninh Bình
0915363377
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
11 XE KHÁCH VẠN LỤC TÙNG
Tuyến: Đà Nẵng – Thanh Hóa
0915363377
2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
12 XE KHÁCH VẠN LỤC TÙNG
Tuyến: Đà Nẵng – Hà Tĩnh
0915363377
2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
13 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
14 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Quảng Ngãi
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
15 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Bình Định
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
16 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Phú Yên
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
17 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Khánh Hòa
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
18 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Ninh Thuận
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
19 XE KHÁCH PHÚC THUẬN THẢO
Tuyến: Đà Nẵng – Bình Thuận
02363767677
0913875938

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
20 XE KHÁCH THÁI SƠN
Tuyến: Đà Nẵng – Đắk Lắk
0937506506
3 chuyến/ngày
 • Giường Nằm 41 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 
Nhấn Esc để thoát