Bến xe Cầu Rào | Thông tin, lịch trình các tuyến xe đi và đến tại Bến xe Cầu Rào

Bến xe Cầu Rào - Các tuyến xe

Địa chỉ: Số 1 Thiên Lôi - Phường Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 02253625752

Điểm đến
Bến đến
Ngày đi
Số khách
Danh sách các tuyến xe khởi hành từ Bến xe Cầu Rào
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ) Quầy vé
1 XE KHÁCH NGỌC CHÓNG
Tuyến: Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh
0912846837
02253884162

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
2 XE KHÁCH NGỌC TÍN
Tuyến: Hải Phòng – Hà Tĩnh
01634141111
0969887887

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41-> 48 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH LÀO TIỂN
Tuyến: Hải Phòng – Đà Nẵng
02362245429
0905555689

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Có thức ăn
4 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Hải Phòng – Bắc Giang
02043854245
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 CÔNG TY CP XE KHÁCH BẮC GIANG
Tuyến: Hải Phòng – Bắc Giang
02043854245
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG NGÂN
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
0936851859
0903421312

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG NGÂN
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
0936851859
0903421312

6 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
8 CÔNG TY TNHH TM & DVVT ANH KIÊN
Tuyến: Hải Phòng – Cao Bằng
0936699918
01222206686

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
9 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Hải Phòng – Cao Bằng
02253778923
02253919191

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
10 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Hải Phòng – Lạng Sơn
02253778923
02253919191

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
11 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Hải Phòng – Lạng Sơn
02253778923
02253919191

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
12 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Hải Phòng – Bắc Kạn
02253778923
02253919191

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
13 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Hải Phòng – Bắc Giang
02253778923
02253919191

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
14 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Hải Phòng – Bắc Giang
02253778923
02253919191

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
15 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Hải Phòng – Thanh Hóa
02253778923
02253919191

1 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
16 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Hải Phòng – Thanh Hóa
02253778923
02253919191

1 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
17 HTX VẬN TẢI VĨNH LỘC
Tuyến: Hải Phòng – Tuyên Quang
02073851197
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
18 CÔNG TY TNHH QUANG BẮC
Tuyến: Hải Phòng – Tuyên Quang
02073851360
02072222888

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
19 HTX VÂN TẢI Ô TÔ THÀNH TUYÊN
Tuyến: Hải Phòng – Tuyên Quang
02073823322
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
20 CÔNG TY CP TM&VT THUẬN PHÚ THÀNH
Tuyến: Hải Phòng – Tuyên Quang
02253979098
0912362938

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
21 CÔNG TY CP VT&DVMT CÔNG LÝ
Tuyến: Hải Phòng – Bắc Giang
02253878351
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
22 CÔNG TY CP VT&DVMT CÔNG LÝ
Tuyến: Hải Phòng – Nam Định
02253878351
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
23 CÔNG TY CP XK THANH LONG
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nam
02183864189
02253858264

2 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
24 CÔNG TY CP XK THANH LONG
Tuyến: Hải Phòng – Thái Nguyên
02183864189
02253858264

2 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
25 CÔNG TY CP XK THANH LONG
Tuyến: Hải Phòng – Thái Nguyên
02183864189
02253858264

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
26 CÔNG TY CP XK THANH LONG
Tuyến: Hải Phòng – Bắc Giang
02183864189
02253858264

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
27 CÔNG TY CP XK THANH LONG
Tuyến: Hải Phòng – Hòa Bình
02183864189
02253858264

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
28 CÔNG TY CP XK THANH LONG
Tuyến: Hải Phòng – Thái Bình
02183864189
02253858264

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
29 CÔNG TY CP XK THANH LONG
Tuyến: Hải Phòng – Thái Bình
02183864189
02253858264

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
30 CÔNG TY CP XK THANH LONG
Tuyến: Hải Phòng – Ninh Bình
02183864189
02253858264

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
    1 2 3 4      
Nhấn Esc để thoát